Klub vojenské historie Moravský Žižkov

Valdemar Straka 

* 19.1.1900 v Dubňanech - † 29.4.1943 popraven v Vratislavi

 

 

Tragický osud jednoho z vůdců odbojové organizace Obrana národa

 

Valdemar Straka přišel na žižkovskou školu roku 1924 z Dubňan a roku 1928 se ujal po Vilémovi Rosendorfském řízení školy. Současně s tím vedl i školu mateřskou. Po příchodu do Moravského Žižkova se rychle zapojil do společenského života v obci. Vykonával funkci starosty Sokola, pokladníka občanské záložny, byl členem místní školní rady, předsedou místní osvětové komise, okrskovým velitelem branné výchovy a členem zpěváckého kroužku učitelů v Podivíně.

 

Po okupaci se jako řada dalších sokolských činitelů zapojil do činnosti odbojové skupiny Obrana národa. Byla to ilegální celostátní vojenská organizace, založená činiteli prvorepublikové československé armády - hlavními představiteli byli generálové: J. Bílý, S. Vojcechovský, A. Eliáš a H. Vojta. Velitelem pro hodonínský okres byl jmenován štábní kapitán Karel Jansa.

 

Obrana národa se zaměřila na získávání spolupracovníků z řad záložních důstojníků a zvláště na učitele. Mezi cíle, které si  Obrany národa vytyčila, patřilo vytvořit v každé obci místní buňku, shromažďovat zbraně a střelivo, vytvořit zpravodajskou síť a další. V září 1939 došlo k jednání v hotelu Grand v Uherském Hradišti, novým velitelem byl ustanoven nadporučík v záloze, odborný učitel Josef Přivřel, a podporučík v záloze, Valdemar Straka, byl jmenován velitelem pro jížní část okresu.

 

Obrana národa očekávala vznik všeobecného povstání v momentě vypuknutí válečného konfliktu mezi Německem a západními mocnostmi. Prioritou proto bylo získání zbraní a výstroje (plánován byl přepad kasáren v Hodoníně, Bzenci a Břeclavi). Toto očekávání se nenaplnilo, nicméně se důstojníkům hodonínské posádky podařilo několik hodin před záborem zbytku našeho území 15. března 1939 několik zbraní ukrýt.

 

Valdemar Straka dostal za úkol ukrýt pušky a šest bedniček ručních granátů. Nedostatečná konspirace však zapříčinila hromadné zatýkání členů Obrany národa. Dne 29. října 1940 gestapo přijelo i do Moravského Žižkova a kromě Valdemara Straky zatkla i další členy místní buňky Obrany národa - Martina Peterku, Stanislava Riedla a Roberta Vaculíka.

Po zatčení byl Straka převezen na vyšetřovnu hodonínského gestapa a asi po čtyřech dnech transportován do Sušinových kolejí v Brně. Po týdenním vyslýchání za použití hrubého násilí byl převezen zpět do Žižkova, kde následovaly domovní prohlídky u něj i v dalších domech. Zbraně byly objeveny ve sklepě Jana Příborského. Zatčeni byli i další žižkovští občané. Učitel František Fučík a Pavel Michalica.

 

Všichni zatčení byli odvezeni do Wohlau a odtud do Vratislavi, kde byli postaveni před Lidový soud, který vynesl exemplární tresty. Valdemar Straka, Stanislav Riedl a Robert Vaculík byli odsouzeni k trestu smrti a v dubnu 1943 popraveni. Ostatní zatčení byli odsouzeni k několika měsíčnímu vězení. Martin Peterka na 24 měsíců, Jan Příborský na 15 měsíců, František Fučík na 12 měsíců a Pavel Michalica na 6 měsíců.

 

Valdemar Straka byl popraven dne 29.4.1943 ve Vratislavi.

 

 Zdroj: historie obce Mor. Žižkov

 

 

 

 

 

 

 

© Historik KVHMZ 2009-2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode