Klub vojenské historie Moravský Žižkov

Co se v kronikách neuvádí

 

Během okupace bylo zakázáno psát kroniky. Za porušení byly velmi přísné tresty. Strach z Gestapa byl veliký. Proto kronikáři a mnozí další, kteří měli tuto činnost zakázanou, si psali vlastní tajné deníky a poznámky.

 

Po válce nebylo mnoho volného času, a proto většina kronik se dopisovala až se zpožděním, tedy až po únoru 1948. Protože lidi obecně neměli rádi Němce a taky asi kronikáři měli strach z komunistů nebo se jimi dokonce stali, jsou některá svědectví v kronikách líčena trochu jinak...

 

V kronikách se nedočteme, že lidi věděli, co mají od Rusů čekat. Proto se na ně museli připravit. Ženy ukrýt ve sklepech, hrozilo riziko, že budou znásilněny. Všechny cennosti se musely též někam skovat. Dokonce lidé zakopávali sádlo do země, aby jim po frontě něco doma zbylo k jídlu. Čekalo se rabování. Je to paradox, že Němci se chovali celkem slušně a větší strach byl z Rusů, co udělají.

 

Dále se nikde nedočteme, že Rusové dost hodně pili. Následkem alkoholového opojení dělali nepochopitelné věci. Ve sklepech stříleli do beček s vínem, bajonetem loupali hodinky a hledali "mašinystu"... Nutno poznamenat, že většina ruských vojáků, co zde bojovala, byla z ruských kriminálů a gulagů. Jejich gramotnost většinou byla velice malá, proto se nemůžeme tomu moc divit.

 

V noci 14. dubna 1945 po jednom takovém opojení vínem, leželo několik opitých ruských vojáků, podél svodnice Prušánka, za Agrárními sklepy. Protože Němci tušili, že Rusové budou oslavovat, využili situace, proplížili se sem z Velkých Bílovic a tyto ruské vojáky v tichosti a bez povšimnutí podřezali. Podle jednoho pamětníka to byly čtyři příslušníci SS.

 

V Jochách, kde byly zničeny tanky Panther, byl zničen pouze jen jeden. Druhému došlo palivo a posádka jej opustila.

 

Nad Moravským Žižkovem několikrát létal legendární pilot Helmut Lipfert. Byl patnáctým nejlepším pilotem německé Luftwaffe.

 

Nad katastrem Žižkova byla sestřelena celkem 3 letadla. Jedno ruské a dvě německé.

 

Žižkov měl také své legionáře. Jak na straně německé, tak i spojenecké. Jeden měl sloužit u německé Kriegsmarine a druhý u Britské RAF. Jména musím ještě ověřit u jejich rodin...

© Historik KVHMZ 2009-2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode