Klub vojenské historie Moravský Žižkov

13. Panzer Division

 

 

13. Panzer Division

 

 

Znak divize:

 

 

Velitelé:


Generalleutnant Friedrich-Wilhelm von Rotkirch und Panthen (11.10. 1940 - 25.6. 1941
Generalleutnant Walther Düvert (25.6. 1941 - 30.11. 1941)
General der Panzertruppen Traugott Herr (1.12. 1941 - 1.11. 1942)
Generalleutnant Hellmut von der Chevallerie (1.11. 1942 - 1.12. 1942)
Generalmajor Wilhelm Crisolli (1.12. 1942 - 15.5. 1943)
Generalleutnant Hellmut von der Chevallerie (15.5. 1943 - 1.9. 1943)
Generalleutnant Eduard Hauser (1.9. 1943 - 26.12. 1943)
Generalleutnant Hans Mikosch (26.12. 1943 - 18.5. 1944)
Oberst Friedrich von Hake (18.5. 1944 - 25.5. 1944)
Generalleutnant Hans Tröger (25.5. 1944 - 9.9. 1944)
Generalmajor Gerhard Schmidhuber (9.9. 1944 - 11.2. 1945)

 

Organizace:

 

Velitelství:
- Divisional Staff - divizní štáb
- Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl

4. Panzer Regiment - 4.tankový pluk
- Regimental Staff - plukovní štáb
- Signals Platoon - spojovací četa
- Regimental Band - plukovní hudba
- 2 x Battalion - 2 prapory
- Panzer Maintenance Company - tanková opravárenská rota

66. Panzergrenadier Regiment - 66.pluk pancéřových granátníků
- Regimental Staff - plukovní štáb
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company (mot) - motorizovaná plukovní štábní rota
- Battalion (half-track) - prapor polopásů
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota

93. Panzergrenadier Regiment - 93.pluk pancéřových granátníků
- Regimental Staff - plukovní štáb
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company (mot) - motorizovaná plukovní štábní rota
- 2 x Battalion (mot) - 2 motorizované prapory
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota

13. Panzerjäger Battalion - 13. protitankový prapor
- Panzerjäger Company (mot) - motorizovaná protitanková rota
- Panzerjäger Company (self-propelled) - samohybná protitanková rota

13. Reconnaissance Company - 13.průzkumná rota
- Armroed Car Company - rota obrněných vozidel
- 2 x Motorcycle Company - 2 motocyklové roty
- Reconnaissance Company (half-track) - průzkumná rota polopásů
- Heavy Reconnaissance Company (mot) - těžká motorizovaná průzkumná rota
- Light Armored Car Supply Column - zásobovací kolona lehkých obrněných vozidel

13. Panzer Artillery Regiment - 13.tankový dělostřelecký pluk
- Regimental Staff - plukovní štáb
- Staff Battery - štábní baterie
- 2 x Battalion - 2 prapory
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Observation Battery (mot) - motorizovaná pozorovací baterie

271. Army Flak Battalion - 271.armádní protiletadlový prapor
- Staff & Staff Battery (mot) - štáb a motorizovaná štábní baterie
- 2 x Heavy Flak Battery (mot) - 2 těžké motorizované protiletadlové baterie
- Light Flak Battery (mot) - lehká motorizovaná protiletadlová baterie
- Flak Battery (self-propelled) - samohybná protiletadlová baterie
- Light Flak Supply Column - lehká protiletadlová zásobovací kolona

Montfort Panzergrenadier Battalion (formed July 1943) - monfortský prapor pancéřových granátníků(zformován 07/1943)
- Staff - štáb
- 3 x Company - 3 roty

4. Panzer Pioneer Battalion - 4.tankový ženijní prapor
- Staff - štáb
- 2 x Pioneer Company (half-track) - 2 ženijní roty polopásů
- Pioneer Company (mot) - motorizovaná ženijní rota
- Brüko K Bridging Column - mostní rota K mostní kolona
- Light Pioneer Supply Column (mot) - lehká ženijní zásobovací kolona

13. Panzer Signals Battalion - 13.tankový spojovací prapor
- Panzer Telephone Company - tanková telefonická rota
- Panzer Radio Company - tanková radiová rota
- Light Signals Supply Column - lehká spojovací zásobovací kolona

13. Feldersatz Battalion - 13.polní doplňovací prapor
- 4 x Company - 4 roty
Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky

  

Nositelé Rytířského kříže, kteří byli příslušníci 13. Panzer Division:


Joachim Barth 12/17/1942
Rudolf Becker 2/23/1944
Rudi Brasche 11/9/1942
Albert Brux 9/12/1941
Helmut Chevallerie 4/30/1943
Walther Duevert 7/30/1941
Josef Eck 7/15/1944
Arthur Ekesparre 1/15/1945
Otto Erdmann 12/9/1944
Richard Gambietz 5/27/1942
Waldemar Gazen gennant Gaza 9/18/1942
Herbert Gomille 10/25/1942
Wilhelm Grunge 7/3/1944
Friedrich-Erdmann Hake 11/30/1943
Eduard Hauser 12/4/1941
Traugott Herr 10/2/1941
Hubertus Hertwig 1/5/1944
Manfred Jordan 1/11/1944
Fritz Kraemer 12/17/1942
Paul Kraemer 2/7/1945
Fritz Meusgeier 11/15/1941
Kurt Müller 2/13/1945
Walter Obst 11/30/1943
Heinz Reverchon 9/16/1942
Friedrich Rothe 3/17/1945
Johann Sauer 5/15/1944
Fritz Schelhorn 9/4/1942
Karl Schitthelm 2/7/1945
Gustav Soldner 7/18/1944
Harald Stolz 8/28/1942
Emil Vogler 1/24/1944
Joachim Voss 5/27/1942
Rudolf Weber 2/14/1945
Manfred Wendt 7/9/1944

 

 

© Historik KVHMZ 2009-2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode