Klub vojenské historie Moravský Žižkov

Obrana národa

 

(ON) byla jedna z prvních protifašistických odbojových skupin na území protektorátu. Na jejím založení se podíleli příslušníci bývalé československé armády, mezi nimiž byli i profesionální zpravodajci. Skupina byla zaměřena v první řadě na zpravodajskou činnost, ale jejím cílem také bylo seskupit vojenské a národní sily k zásahům proti Němcům, zejm. akcemi sabotážními. Zajišťovala také ilegální přechody do zahraničí, ukrývala československou voj. výzbroj a orientovala se na přípravu vojenského povstání.V rámci ON působila i skupina podplukovníků Josefa Mašína (otce bratří Mašínů), Josefa Balabána a štábního kapitána Václava Morávka zaměřující se hlavně na diverzní činnost

23. 3. 1939 se generálové J. Bílý, S. Ingr a S. Vojcechovský dohodli na vytvoření vojenské odbojové skupiny. V létě téhož roku bylo vytvořeno hlavní velitelství ON v Praze v čele s gen. Josefem Bílým, gen. Bedřichem Homolou a plk. gšt. Čeňkem Kudláčkem, který se stal náčelníkem štábu Obrany národa. Tady působil gen. B. Neumann, plukovníci generálního štábu B. Boček a J. Vedral. jednotlivých sekcích byli: plk. J. Churavý, pplk. J. Balabán, pplk. J. Mašín, pplk. F. Hieke-Stoj, mjr. gšt. J. Hájíček, gen. A. Vicherek, mjr. gšt. J. Kašpar a další.

Pod hlavní štáb spadala velitelství zemská, velitelství Čechy s generálem Hugem Vojtou a plk. gšt. Josefem Kohoutkem, velitelství Morava s generálem S. Ingrem, kterého po jeho emigraci vystřídal gen. B. Všetička a Zvláštní Oblastní Velitelství Velká Praha pod velením generála Homoly. Zemská velitelství se dále členila na Krajská velitelství v úrovni divize a ty pak dále na Okresní velitelství na úrovni pluku.

ON byla vytvořena, aby ve vhodnou příležitost zorganizovala celostátní ozbrojené povstání, protože se domnívali, že Německo rychle válku prohraje. Ovšem nejvýznamnější činností Obrany národa byla její zpravodajská práce, poté propagačním - vydávala časopis V Boj a také sabotážní akce. Spolupracovala s Politickým ústředím a Petičním Výborem "Věrni zůstaneme". 

 

Velení ON bylo gestapem téměř rozbito postupným zatčením a popravou mnoha členů, zejména v roce 1942 po atentátu na zastupujícího protektora Heydricha; ze zbytku bylo utvořeno v Čechách a na Moravě vojenské hnutí generála Zdeňka Nováka. Po jeho dopadení gestapem se jako jeden z posledních nezatčených generálů ujal velení vojenského odboje generál František Slunečko, který vytvořil skupinu ALEX, která se aktivně zapojila do květnového povstání.

 

Do této organizace patřili i žižkovští občané: řídící učitel Valdemar Straka a hostinský Stanislav Riedl.

 

Zdroj: www.fronta.cz

© Historik KVHMZ 2009-2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode