Klub vojenské historie Moravský Žižkov

Národní souručenství

 

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byly zakázány všechny politické organizace jak pravicové tak i levicové. Na jaře 1939 byla ustanovena jako jediná politická organizace právě Národní souručenství. Prezident Hácha jmenoval 21.3.1939 vedení této organizace. Cílem založení bylo vytvoření masové organizace, která by otevřeně podporovala protektorátní vládu, jako politického reprezentanta českého národa v rámci podřízeného postavení našich zemí ke Třetí říši.

 

Dne 6. 4. 1939 bylo Národní souručenství prohlášeno jedinou politickou stranou v Protektorátu Čechy a Morava. Prakticky všechny deníky se staly jeho tiskovými orgány. Formálně se do NS přihlásilo přes 97% mužského obyvatelstva (Židům bylo členství zakázáno). Oficiálně mělo být NS nástrojem loajální spolupráce s Němci, ale dařilo se v něm vytvořit i základnu pro různé formy obrany české autonomie.

 

Oficiálně se mělo jednat o poslušný nástroj okupační správy, ale to by nebyli Češi, kdyby to hned od začátku neměli vymyšleno trochu jinak. V prvních dvou letech existence se zde scházeli příslušníci domácího odboje (Obrana Národa) a prostřednictvím NS se snažili vytvořit politický základ, alespoň k nějaké autonomii v rámci říše.

 

Následkem německých válečných úspěchů a hlavně praktikováním úspěšné politiky "Cukru a biče", se celá česká společnost začala čím dál více stávat loajální vůči novému zřízení. V té době byla poprvé v našich zemích zavedena tzv. rekreace pracujících, později přejmenována na proletářskou rekreaci, úspěšným a pilným dělnickým kádrům byly poskytovány různé výhody atd.

 

Od poloviny roku 1941 začala i v této organizaci jasně převládat linie otevřeně spolupracující a podporující Třetí říši. Právě tato situace v Protektorátu, kdy drtivá většina národa poslušně pracovala pro blaho říše(dokonce panovaly oprávněné obavy, že Češi začnou vstupovat do něm.armády a otevřeně se přidají na stranu říše), vyvolala reakci Londýna, která vyústila v atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Cílem atentátu bylo vyvolání represí a následná změna postoje českého obyvatelstva k okupační správě.

 

Dne 15. 1. 1943 bylo NS. Jako politická organizace zlikvidováno a přeměněno v korporaci "s úkoly převážně kulturními a výchovnými". Jeho představitelé se po válce zodpovídali před Národním soudem.

 

Zdroj: wikipedia.org, detektorweb.cz

© Historik KVHMZ 2009-2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode